nowe spojrzenie – nowe podejście – nowe możliwości

Bo BIOMASA to idealny magazyn energii słonecznej w formie materii organicznej

Energetyka Rozproszona

Firma powstała wiosną 2017 roku na bazie wiedzy i doświadczeń zdobywanych przez jej założyciela podczas współpracy z energetyką zawodową, komisjami sejmowymi i senackimi w pracach legislacyjnych przy ustawie o OZE, wieloletnią działalnością w środowisku, zaangażowaniu w budowie i rozwoju idei klastrów energii i pracy w Stowarzyszeniu Producentów Polska Biomasa. Nazwa firmy odzwierciedla jej charakter Innowacje w zakresie zaspakajania zapotrzebowania energetycznego na tle Ekologii.

Całe doświadczenie  zdobyte  na przestrzeni wielu lat działalności w branży OZE a w szczególności biomasy pozwala na efektywną i skuteczną działalność w przestrzeni wdrożeniowej dla systemów certyfikacji, w szczególności Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju. Zgromadzony kapitał wiedzy gwarantuje skuteczne rozumienie zagadnień związanych z realizacją różnorodnych projektów dla energetyki rozproszonej i lokalnej przy zachowaniu poszanowania dla środowiska naturalnego.  Nasz elastyczny zespół posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje aby przygotować rozwiązania dokładnie na miarę Waszych potrzeb.

Projektowanie rozwiązań optymalizujących pokrywanie zapotrzebowania energetycznego gmin w oparciu o lokalny potencjał OZE.

Zajmujemy się analizą i optymalizacją zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód dla gmin. Na tej podstawie analizujemy możliwość jego zaspokojenia na bazie lokalnego potencjału OZE. Projektujemy konkretne rozwiązania dopasowane do warunków lokalnych.

Projektowanie rozwiązań dla osiedli i obiektów komunalnych w kierunku ich pasywności energetycznej.

Realizujemy zadania polegające na kompleksowym podejściu do możliwości wykorzystania obecnie dostępnych technologii uniezależniających obiekty od infrastruktury zewnętrznej.

Prosument Akuprosument

Nasz zespół zajmuje się  projektowaniem rozwiązań na poziomie indywidualnych budynków w kierunku pokrycia ich zapotrzebowania własną produkcja również przy wykorzystaniu magazynów energii elektrycznej i ciepła.

Energetyka rozproszona - projektowanie rozwiązań.

Czym się zajmujemy

Naszym celem jest zoptymalizowanie możliwości zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego w oparciu o lokalnie dostępne źródła i potencjał bilansowania na bazie profili zużycia. Proponujemy Państwu nowoczesne i kompleksowe podejście do problemów lokalnego ciepłownictwa i miejskiego systemu ciepłowniczego wraz z przebudową tego systemu na efektywny energetycznie i ekologiczny. Przedstawimy rozwiązania, najnowszych technologii poligeneracyjnych, gdzie ciepło, chłód i energia elektryczna będą wytwarzane w tej samej instalacji lub ich kompleksie pracujących w podstawie systemu, a jako źródła uzupełniające/szczytowe, będą wykorzystywane dostępne lokalnie odnawialne źródła energii tj. energia słoneczna, biomasa , odzysk energii z odpadów, ciepło z uzdatnionych ścieków, biogaz lub gaz wysypiskowy. 

Dla zainteresowanych zdobyciem certyfikatów w różnych systemach dobrowolnej certyfikacji oferujemy skuteczne wsparcie w działaniach przygotowawczych, wdrożeniowych i po audytowych.

Projekty

GMINA Analiza możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych Gminy Piaseczno do roku 2030. Inwestor samorządowy

OSIEDLE Propozycja rozwiązań wykorzystujących potencjał pozostałości, odpadów i ścieków wytwarzanych na osiedlu do wytwarzania energii dla mieszkańców osiedla.

 Inwestor B2B

BUDYNEK Udział w projekcie SMART 4 NZEB. Modyfikacja oferowanych projektów typowych w kierunku osiągnięcia ich pasywności.

Prywatny inwestor

Nasi klienci

Energetyka rozpraszająca.

Energetyka rozproszona – wytwarzamy energię tam gdzie jej potrzeba

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wielkie elektrownie wytwarzające energię elektryczną na potrzeby dziesiątek albo setek tysięcy ludzi to dobry pomysł? Za mało tu miejsca i Twojego czasu aby przytaczać wszystkie za i przeciw. Wystarczy pomyśleć o konsekwencjach takiej polityki energetycznej. Kiedyś nie liczono się z dewastacją środowiska, niebezpiecznymi emisjami, efektem cieplarnianym czy wreszcie stratami przesyłu. O odporności takiego scentralizowanego systemu na zagrożenie wojenne nie wspomnę. Mam nadzieje, że te czasy bezpowrotnie minęły.

Nic nie stoi na przeszkodzie aby korzystając z obecnie dostępnych technologii budować system energetyczny oparty o lokalnie dostępne, odnawialne źródła energii w rozproszeniu o mocach dostosowanych do lokalnego zapotrzebowania.

Może warto skłonić tych, którzy w naszym imieniu podejmują strategiczne decyzje aby wzięli pod uwagę zmianę myślenia na temat scentralizowanych systemów energetycznych i odkryli, że można zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne loklanej społeczności w oparciu o zrównoważoną energetykę rozproszoną.

Skontaktuj się z nami już dziś, a nasi specjaliści przeanalizują i zaproponują rozwiązania oparte na lokalnym potencjale dla lokalnych odbiorców rozwiązując przy tym wiele lokalnych problemów.

 

Stwórz z nami bezpieczną przyszłość energetyczną!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Napisz do nas aby lepiej nas poznać.

dariusz.innoeko@wp.pl,  kontakt@innoeko.pl
ul. Miła 7,

05-540 Piskórka
+48 666 205 550